Sånen
 Det Danske Gourmetfår

                                                     Såne Får
                                                   
Foreningen Såne Får Danmark

Såneforeningen bakker fuldt op om arbejdet med at få udryddet klovsygen og anbefaler derfor alle at få testet deres besætning.

Da ikke alle dyrlæger har erfaring med udtagning af prøverne har Inga Stamphøj udarbejdet en vejledning, som kan findes her:
Vejledning i udtagning af prøver for klovsyge

Desuden har Inga også lavet udkast til en ejererklæring, som bestyrelsen kun kan anbefale anvendes. Den kan findes her:
Ejererklæring

 

 

Generalforsamling d. 5.10.2013 
Vi startede kl. 10.30 med spændende rundvisning på den smukke fynske herregård  Steensgård hvor de er ved at  indrette eget slagteri og har ansat tysk slagtemester, der er uddannet i varmslagtning. Interessant at høre om deres økologiske landbrug, hvor der virkelig lægges vægt på selve den økologiske grundtanke.

Steensgaard

 

Efterfølgende fik vi en  let frokost inden selve generalforsamlingen, som blev afholdt på Restaurent Skovlyst.

Næste Generalforsamling er fastsat til d. 5.10.2014

 

 

 

Blodorm trives rigtig godt i lunt vådt vejr, så vær opmærksomme!! Det går  stærkt - 1 orm kan blive til 1.000 på 2 uger - og det rammer ofte de dyr, der ellers ser ud til at trives bedst - ikke andre tegn end blege slimhinder - og så dør de pludseligt.
 

I Danmark er vi heldigvis fri for mange af de sygdomme fårebesætninger i andre lande må trækkes med.

På generalforsamlingen i Dansk Fåreavl var der desværre et forslag om at slække  importkravene på trods af kompetente personers/dyrlægers advarsler. Vi vil gøre vores til, at det ikke bliver gennemført og skrev en indsigelse.

Det forlyder nu, at sundhedsudvalget i Dansk Fåreavl heldigvis har vendt tommelfingeren nedad  med hensyn til ændringsforslaget :-)

redigeret 2.8.13

 Inga Stamphøjs farvetestskema. BRUG DET!!
 

 

Såne Fåret
Sånevædderlammene klarede sig rigtig flot i årets vædderlamsafprøvning.
Deres daglige tilvækst i gram blev kun overgået af lam fra den meget større Oxford Down race..
Det er første år afprøvningen er foregået udelukkende ved afgræsning uden kraftfoder.
I nedenstående graf er kun medtaget de racer, der klarede sig pænt.
En prisændring af de gode

Anskaffelsesprisen for EDB-programmet: Dyreregistrering til Får er sat ned fra kr. 1.500 til kr. 0 - Så se nu alle at komme med i den frivillige registrering!!!

 

 

Foreningen

Bliv medlem

Bliv gratis medlem første år. Dette tilbud gælder såneejere, der ikke er/har været medlem af Såne Får Danmark. Indmeld dig pr. mail her

Annoncer

Referat af møde om et kommende samarbejde i fåreavlen.

"Vores" mening om den sag

 

Links

Vedtægter

Kontakt

Arkiv

Hit Counter